Eklenme: Paz, Oca 10th, 2010

Çalışma izni – Arbetstillstånd

Değerli Yeni Birlik okuyucuları, geçen sayımızda yeni iş gücü göçü yasası ile ilgili olarak güncel olan bilgileri sizlerle paylaşmış ve bu konu ile ilgili olarak Migrationsverket ile ortak bir seminer düzenleyeceğimizi bildirmiştim. Bahsedilen seminer 17 Aralık 2009 tarihinde ABF binasında federasyonumuza bağlı dernek başkan ve temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Migrationsverket adına, içlerinde bölüm başkanı da olmak üzere toplam dört kişilik bir grup katılmış, oldukça ayrıntılı ve aydınlatıcı bilgiler vermiş ve dinleyicilerin sorularını yanıtlamışlardır. Daha önceki yazılarımda, Migrationsverket’in çalışma izni hakkındaki vermiş olduğu kararlara itiraz hakkı bulunmadığını ve bu yüzden de yol gösterici bir içtihat olmadığını belirtmiştim. İşte bu yüzden, Migrationsverket’in kendi içtihtihatını, yani karar verirken hangi kriterlere önem verdiklerini cömertçe açıklaması kanımca altın değerindedir. Bu sayımızda, seminer esnasında değinilen önemli konuları sizlerle paylaşacağım.

Soru: Yurt dışından çalışma iznine başvururken, aynı zamanda ailemi de buraya getirebilir miyim? Maaşım hepimizi geçindirecek kadar mı olmalı? Eşim ve çocuklarım da iş bulurlarsa çalışabilirler mi?

Çalışma izni için müracaatta bulunurken, her aile ferdi için ayrı müracaat formunu doldurarak bütün aile fertleriniz için aynı zamanda başvuruda bulunabilirsiniz. Aile terimi ile çekirdek aile kastedilmekte olup bu kavramın içerisine eş ve 21 yaşından küçük çocuklar dahildir. Burada ilginç olan, 18 yaşından büyük olan çocuk İsveç kanunlarına göre yetişkin olarak nitelendirilse dahi, bu kanun kapsamında çocuk statüsünde değerlendirilmesi ve aile bireyleri içerisine tabi edilmesidir.

Hemen belirtmek gerekir ki, başvuruda bulunanın maaşının toplu sözleşme şartlarına uygun olması yeterli olup, nicelik açısından diğer aile fertlerini geçindirecek derecede yüksek olması gerekmemektedir.

Bundan başka, aile fertlerinin her birinin İsveç’te, asıl izin sahibine bağlı olarak, çalışma hakları vardır. Burada önemli olan durum ise aile fertlerinin istedikleri gibi iş değişikliği yapabilmelerine karşın, asıl izin sahibinin iş değişikliği için yeni bir müracaat yapmak zorunda kalmasıdır.

Soru: Sendikanın iş verenin teklif ettiği maaş ve çalışma şartları hakkında vermiş olduğu görüş bildiriminin Migrationsverket için bağlayılıcılığı nedir?

Seminerde tartışılan ve en çok soru sorulan konulardan bir tanesinin sendikanın çalışma izni alabilme prosedüründeki rolu ile ilgili olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi, yurt dışından (EES-harici ülkelerden) işçi getirmek istenildiğinde, ilgili sendikanın işçinin çalışma şartları hakkında bir görüş bildiriminde bulunması gerekmektedir.

Pratikte bazı sendikalar, iş teklifinde bulunan şirketin sendika ile toplu sözleşmesi olamadığını öne sürerek ya görüş bildirmemektedir ya da çalışma şartlarını onaylamamaktadır. Geçen sayımızda, sendikanın bu bildiriminin önemli olduğu öne sürmüş ve pratikte de bu konuda sorunlar yaşandığını belirtmiştim. Migrationsverket’in seminerde yapmış olduğu açıklamaya göre, sendikanın görüş bildirimi önemlidir, ancak bağlayıcı değildir. Asıl önemli olan, işçinin maaşının toplu sözleşmede belirlenen ortalama ile aynı düzeyde olması ve işçinin gerekli sigortalarının bulunmasıdır. Sigorta şirketinin illa ki Fora olması gerekmemektedir ancak Fora olduğu taktirde Migrationsverket açısından güven arzetmektedir. Yani, eğer işçiye teklif edilen maaş toplu sözleşme ile belirlenen standartta ise ve gerekli sigortalar da garanti edilmiş ise, sendika sözleşmeye onay vermese dahi, Migrationsverket çalışma izni verebilmektedir. Yeri gelmişken hemen belirtelim ki gerekli sigorta tabiri ile hastalık sigortası, iş kazası sigortası, ölüm sigortası ve emeklilik sigortası kastedilmektedir.

Sendikanın vermiş olduğu pozitif görüş bildirimi ise Migrationsverket tarafından nazara alınmakta ve kural olarak şartların uygunluğu açısından yeni bir değerlendirme yapılmamaktadır.

Soru: İsveç’e evlilik yolu ile gelen bir kimsenin, evliliği sona erdiğinden ötürü oturma izni iptal edilmiş ve mahkemeden çıkan karar da kesinleşmiş ise, bu kimse İsveç’te çalıştığını öne sürerek çalışma iznine başvurabilir mi?

Kesinleşmiş bir mahkeme kararından sonra, çalışma iznine başvurma hakkı sadece mülteci durumunda olan kimseler için geçerlidir. Evlilik ya da başka sebeplerden dolayı çıkış kararı almış olan kimseler, başvurularını genel kurala tabi olarak yurt dışından yapmaları gerekmektedir.

Soru: Yine aynı şekilde yukarıdakı bahsedilen durumda olan bir kimse, henüz izni iptal edilmeden önce, İsveç’te çalıştığını öne sürerek  çalışma iznine başvurabilir mi?

Migrationsverket’e göre, böyle bir durumda olan kimse, statü değişikliğine başvurarak ve çalışma izni için diğer gerekli prosedürleri yerine getirerek çalışma iznine başvurabilmesi gerekir. Bu konuda henüz bir içtihat oluşmamıştır, bu yüzden farklı değerlendirmelere yapılması mümkündür. Kanımca da, böyle bir yolun açık olması gerekir. Zira, evlilik yolu ile İsveç’e gelen bir kimsenin hakkında kesinleşmiş bir çıkış kararı bulununcaya kadar İsveç’te oturma ve çalışma hakkı vardır. Çalışma izni başvurusunun kural olarak yurt dışından yapılmasının şart koşulmasının en önemli sebebinin illegal seyahat ve oturumun önlenmesi olduğu düşünüldüğünde, zaten İsveç’te oturma ve çalışma  hakkı olan birisinin müracaat yapmak üzere İsveç’i terketmesini istemek kanunun ruhuna aykırı düşmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, konu henüz muğlak ancak somut bir örnek olduğunda bu konuya tekrar değinip açıklığa kavuşturmaya çalışacağım.

Soru: Arbetsförmedling (İş ve işçi bulma kurumu) tarafından, işçi açığı olan meslek gruplarına dair bir liste (bristlista) yayınlanmaktadır. Bu listenin kullanım amacı nedir? Yurt dışından işçi getirmek istendiğinde, işin bu listede yazılı olan meslek gruplarından bir tanesine mi ait olması gerekiyor?

Bazı durumlarda, yurt dışında bulunan bir işçi 3 aylık vize ile İsveç’e gelip burada iş arama hakkına sahiptir. Eğer, bu şekilde gelen bir işçi, burada iş bulur ve bu iş için de İsceç’ten başvuru yapmak isterse o zaman, teklif edilen işin bu listede yer alması gerekmektedir. Arbetsförmedling tarafından yayınlanan meslek listesi yalnızca bu durumda geçerlidir. Yoksa, yapılan normal müracaatlarda, çalışma izninin hangi iş alanı hakkında olduğunun önemi yoktur. Bu konuda karar verme yetkisi tamamiyle işveren aittir.

Soru: Arbetsförmedling’de verilen anonsun önemi nedir? Eğer anons hem  İsveç’te hem de diğer Avrupa ülkelerinde yayınlanacak ise, o zaman ingilizce de mi yayınlanması gerekmektedir?

Arbetsförmedling’de yapılan anonsun anlamı, aranılan işçinin öncelikle ülke içinde av diğer Avrupa ülkelerinde aranması gerektiğidir. Bunun da amacı  gerek üldede var olan işsizliği azaltmak gerekse Avrupa Birliği tarafından getirilen yükümlükleri yerine getirmektir. Ancak, önemle belirtmek gerekir ki, işverenin, istediği işçiyi işe alma hakkı vardır. Yani anons vermiş olmak, illa ki ‘işinize yaramayan’ bir işçiyi işe alacağınız anlamına gelmez. Yeter ki, en az 10 gün anons verilmiş olsun. Yeri gelmişken şunu da belirtelim; eğer işe alınmak istenen işçi daha önce aynı işyerinde çalıştı ise o zaman anons vermeye gerek yoktur. Anonsun sadece İsveçce verilmesi yeterlidir.

Soru: Mülteci statüsünde bulunan bir kimse, son çıkış kararından sonra iki hafta içerisinde çalışma iznine başvurduğunu farzedelim. Çalışma iznini alabilmesi için hemen hemen bütün şartları uygun,  ancak bu kimse son 6 ay içerisinde iki ayrı şirkette çalışmış olsun. Birinci şirkette ilk üç ay ve ikincide de son üç ay boyunca. Birinci şirketle ikinci şirketin sahipleri aynı. Şirket sahibi birinci şirketi kapatıp ikinci şirketi açıyor ve konumuzdaki çalışanını da yeni kurduğu şirkete transfer ediyor. Bu durumda, her iki şirkette, sahibinin aynı olmasından dolayı, tek bir işveren gibi addedilebilr mi?

Kanunda, açık bir şekilde mültecinin son altı ay içerisinde aynı işyerinde çalışmış olması gerektiği öngörülmektedir. Migrationsverket’e göre, böyle bir durumda nasıl yorum yapılacağını önceden kestirmek oldukça zor. Her iki şirketin sahiplerinin aynı olması, kanunda bahsedilen ‘aynı işyeri/iş’ibaresine açıkça uyduğunu öne sürmek zor. Bu açıdan, yapılan müracaatın bu sebepten dolayı reddedilme olasılığı, kabul edilme olasılığından daha fazla gibi görünüyor.

Soru: Karar verme süreleri ne kadardır? Daha çabuk karar alabilmek için ne yapılması gerekir?

Karar verme süresi yaklaşık 2-4 hafta arasındadır. Eğer, müracaat elektronik ortamda yapılırsa, 1 hafta içerisinde de karar verilmesi mümkündür. Bu durumda, müracaat Migrationsverket’in web sayfasından yapılır ve bütün belgeler pdf-formatında internet ortamında gönderilir. Başvuru ücreti olan 2 000 kronun da aynı anda ödenmesi gerekmektedir. Başvurudan önce bir e-posta adresinin kaydedilmesi gerekmektedir. Daha sonra başvuru linki bu adrese gönderilir. Karar verildiği anda da karar sonucu yine aynı e-posta adresine bildirilir ve karar yurt dışındaki konsolosluğa müracaat edilerek oradan alınır.  Eğer müracaat elektronik olarak yapılır ve bütün belgelerde eksiksiz eklenirse bu yöntem ile bekleme süresi en aza indirilir.

Değerli Yeni Birlik okuyucuları, böylelikle 2008 yılı Kasım ayında ilk defa ele almaya başladığımız Yeni iş gücü göçü adlı yazı dizimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Henüz kanun yürürlüğe girmeden bir yorum yazısı yayınlamış ve Migrationsverket’in kanunu nasıl uygulayacağını zamanın göstereceğini belirtmiştim. Migrationsverket’in bugünkü seminerde yapmış olduğu açıklamalar ve kendi içtihatları hakkında vermiş olduğu bilgiler ışığı altında şunu rahatlıkla söylemek mümkün ki, Migrationsverket bahsi geçen kanunu olabildiğince geniş ve pozitif bir şekilde uygulamaktadır. Kanımca, böyle bir durumun mümkün olmasının en önemli sebeplerinden birisi yönetimde sağ blokun bulunması ve bu nedenle de sendikanın çalışma izni alınma prosedüründeki gücünün oldukça zayıflatılmış olmasıdır. Tabii ki, ülkenin dünyada hakim olan ekonomik krizden en az şekilde etkilenme kaygısını ve genç nüfusa olan ihtiyacını da göz ardı etmemek lazım.

Migrationsverket’in istatistiklerine göre, kanunun yürürlüğe girdiği 15 Aralık 2008 tarihinden itibaren 1 Aralık 2009 tarihine kadar toplam 14 109 kişiye çalışma izni verilmiştir. En çok işçi gönderen ülkeler arasında Thailand 6 180 kişi ile başı çekmektedir. Türkiye ise 310 kişi ile 5. sırada gelmektedir.

Başta Babak Behdjou olmak üzere seminere konuşmacı olarak katılan tüm  Migrationsverket temsilcilerine ve tüm katılımcılara teşekkür eder, 2010 yılının hepimize mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederim.

Stockholm 20091217

Saygılarımla

Avukat Sadık Kutlu
Jur kand.
Ledamot av Turkiets advokatsamfund

Juristfirman Sadik Kutlu AB
Kungsholmsgatan 10 2 tr
112 27 Stockholm
Tel: 08- 650 24 41
Fax: 08-650 24 42
E-post: sadik@kutlu.se

Simdilik Toplam onaylanmis 84 yorum var
Soz sizde
 1. mehdi diyor ki:

  men azerbaycan vetendasiyan men oradan obyekt alib ora gele bileremmi
  eyer almak olarsa nasil olar ve rica edirem bene nasil yardim ede bilersiniz evvveden tesekkur ediyoyom.

 2. servet uuçe diyor ki:

  MERHABALAR BEN INSAAT SIVA USTASIYIM ISVECTE INSAAT ISI ICIN NASIL GIDEBILIRIM NASIL BIR SIRKET BULABILIRIM ORDA CALISMAK ISTIYORUM LÜTFEN YARDIM EDIN TELEFONUM 05448609201 TSKLER

 3. Hakan diyor ki:

  Selam sadik bey ben iş üzerı geldım..
  4 sene doldurdum…bıde süresız oturmaya
  Bas vurdum…,Bütün kagıtlarım var…fakat
  Benım foram yok….Suresız oturmayı alabılır mıyım

 4. Beren diyor ki:

  İyi günler Sadık bey. Ben 2 senelik evliyim. 2 senedir İsveç’te ikamet ediyorum. Geçen Ağustos’ta bebek sahibi olduk. Aynı tarihlerde eşim ve benim oturma iznimiz bitti. Üçümüz için başvuruda bulunduk. Ancak bir senedir bekliyoruz. Sorun şu ki ben Türkiye’ye gitmek istiyorum bu Eylül’de . Ancak dönüşte sıkıntı yaşanır mı diye çok endişeliyim. Bu konuda bizi aydınlatırsanız çok memnun olurum.Acaba dönerken sorun yaşarmıyız ?Sorunsuz bir şekilde gidip gelmek için ne yapabiliriz . Şimdiden çok teşekkürler. Cevabınızı dört gözle bekliyor olacağım.

 5. meryem diyor ki:

  sayin av.sadik kutlu sizin yazilarinizi tam 3 yildir okuyorum cunku esim tam 3yildir isvecde ve halen daha oturum alamadi bir firin uzerine isci olarak oturum
  alacakti fakat 8 aydir oyaliyorlar ve bugunde dukkan gelirinin eksi yirmi bin kron oldugunu ve bu sekilde kagitlarini yatirirsak cikmayacagini soyluyorlar ne yapmam iz lazim lutfen bir yol gosterirsin esim bizi biraktiginda kizim bir bucuk yasindaydi simdi kizim dort bucuk yasinda okula gidecek ve babasi yaninda yok cok uzuluyoruz lutfen bir cikis yolu ggosterin cvbinizi bekliyorrum saygilar

 6. Serdar diyor ki:

  Mrblar size bi sorum olacak ben vize uzatma esnasında TÜRKİYE ye çıkış yapabilirmiyim eger ki yapamazsam neler gereklidir turkiyeye çıkış yapmak ıcın ?

 7. Ahmet Soylu diyor ki:

  Sadik Bey benim soyle bir sorum olacak size.ben 2 ay once isvece isci vizesi alarak geldim esim ve cocugumla beraber.ilk ay 4 rakamimi almak icin islemlerimi yaptim onun cevabinin gelmesi yaklasik 20-25 gun surdu ve 4 rakamimi almadan da ise baslamadim cunku yasakmis.ben 4 rakamimim gelmesiyle 2. ayimda yani 1 mayisda resmi olarak isime basladim ve bu ayin 12 sinden once ilk vergimi vermeye baslayacam.ozel sigortamida yaptim ondada sorun kalmadi.ilk sorum: ulkeye gelir gelmez ise baslamam gerekiyormuydu?simdi buraya ayak basar basmaz ise baslanip vergimi vermem mi gerekiyordu ki 2. 2 yilimi almak icin basvurdugumda bir sorunla karsilasmamak icin?ikinci sorum ise calismaya basladigim is yerinin prosendini is yeri sahibi satmak istiyor bende almak istiyorum bu durumda ne yapmam gerekiyor zira bir yazinizda isci olarak gelen kisi burda is veren statusune gecer ise suresiz oturumunu 2 senede alabiliyor diye bir yazinizi okumustum.bu iki sorumu lutfen bana cevaplayin zira bu konularda ne kadar profesurce bilgi sahibi oldugunuzu biliyorum…selamlar iyi calismalar simdiden cevap icin tskler…

 8. Tolga diyor ki:

  iyi gunler sadik bey oncelikle kolay gelsin.. 2010 agustos ayinca isvece calisma ve oturum izniyle geldim isci uzerine.. suanda ikinci oturuma basvurdum ve cikisim geldi. gerekce özel sigorta yaptirmam gerekiyormus bunu bilmiyorduk fakat sonrada gecmise dnuk bir sekilde hepsini yatirdim. ikinci gerekce ise bir maas yatirmamisiz ve uc ay eksik maas yatirmisiz..muaasebecimiz parasiz izne ayrildi diye yazdi ve ozel sogortayida yapririp carl ulof diye bir avukatla itiraz ettim ne derecede olumlu bi yanip alabiliriz avukatim tam bildi veremiyor acaba sizin bi birginiz varmi simdiden tesekkur ederim…

  • selman ak diyor ki:

   arkasasim senin özel sigorta dedigin [fora] mi yoksa baska biseymi anlamadim da aydinlatirsan sevinirim cunku bende is uzerine geldim tskler.

 9. Ahmet Soylu diyor ki:

  bugun tam 10 ay oldu ben çalışma vizesinin kararını bekliyorum…ne isveçde nede türkiyede elle tutulan hiçbir bilgi alamıyorum kimseden…biraz daha bekleyin, az kaldı, çok yoğunuz, çok başvuru var diyorlar hep…bunu 5 aydaykende şuan 10 aydaykende söylediler ve söylüyorlar…her yerde yazıyor kı süre 6 aydır, bu değişip süre 9 ay’a çıktı ama benım 10 ay halen cevap alamıyorum…SADIK BEY LUTFEN, RICA EDIYORUM bana bır yol gösterin…hukuksal olarak yapacak bişeyim varmı? yada ne yapmam gerekıyor lutfen ya lutfen bana bır yol gösterin..saygılar…

 10. Ahmet Kaya diyor ki:

  Merhaba,
  Ben isvecte 3.5 ymil oturdum annem evliydi ama inanmadilar ve cikisimiz geldi. Ben orda okuyordum (lise) ve isvecceyi biliyorum simdide abimin restauranti var ve isci olarak gitmeyi dusunuyorum ve 7 aydir cvp alamadim. Sizce negativ olma durumu nedir? Cevabin positiv olmasi yuksek midir?

  Cevabiniz icin simdiden tesekkurler…

 11. Cenk karaeski diyor ki:

  Merhaba sadik bey benimde bi sorum olacakti simdi den ilginize tskler.. Sadik bey ben yeni oturma aldim 2 yillik ve esimin passaportu danimarka passaportu onu isvec passaportuna cevirsek nasil bir sans elde edebiliriz? Eger degistirirsek ben suresiz oturmayi veya isvec passaportunu almak icin bize faydasi olurmu sureci hizlandirir mi? Cevabinizi bekliyorum sadik bey Saygilar..

 12. sami diyor ki:

  ben sami kara malmö de oturuyorum ve is ariyorum pizza ustasiyim eger is buldugum taktirde maasimin yuzde seksen prosentini arbetsförmedlingen isverenime geri ödeyecek.ilgilenenlerin bu sayfaya cevap yazmasini dilerim selamlar

 13. Hakan diyor ki:

  Merhaba sadik bey?42 aydir ben abimin yaninda çalişiyorum..
  Abim dükkan satti.,.ve ayni firmayla yeni bi dukkan aldi
  Ve bende orda çalişacam benim şimdi yapacagim
  Firma aynisi sadece adress degişiyor,..Ben şimdi ne yapayim bana yardımcı olursaniz
  Cok sevinirim

  • selman diyor ki:

   arkadasim senin icin degisen bisey yok sen yeterki ayni firmada calis gerisi problem degil zaten isyeri degisikliginde yani baska firmada calisirsan o zaman yeni bir basvuru yapman gerekli yani istedigin kadar yer degistir ama firma degistirme…

 14. Ahmet Soylu diyor ki:

  Sadık Bey 9 Ay 2 Gün Oldu çalışma vizesine başvurduğum, ancak halen bir cevap yok…migrationsverketle görüşüyoruz eli kulagında diyor ancak halen o el kulağa bir türlü gelmedş…yani lütfen rica ediyorum hukuksal olarak yapacagım bişey varsa benle paylaşınız…saygılar…

  • Anonim diyor ki:

   Merhaba kardes ben tam 1 sene bekledim ve en sonunda aldim yani diyecegim eger kagitlarini tam vermissen oturmani alirsin bu iki yildir isvec biraz bekletiyor ama eninde sonunda verecekler icin rahat olsun bence

 15. Ahmet diyor ki:

  Öncelikle Mrh Sadık bey.. Benim iki sorum olacaktı ben yaklaşık 2,5 yıldır burdayim ve cok merak ediyorum 4 yıl sonra süresiz oturmayı kesin alabiliyormuyuz işçi oturmasıyla geldim, 2. Sorumda ve ben burda nisanliyim nişanlımda buraya işçi oturmasıyla geldi be ikinci merak konumuzda resmi evlilik yapsak nişanlım cikis yapabilirmi burda suanda oturmalı ve çalışıyor evlenince kendi üzerime alacam beni cok acil bi sekilde bilgilendirseniz cok sevinecem…

  Saygılarımla

  • Ahmet diyor ki:

   Yani nişanlım aynen burda oturmayı beklermi Türkiye’de beklemesi soz konusu değildir insallah cok acilen bilgi istiyorum sizden Sadık bey..

 16. Göksu diyor ki:

  mrb isveç’e enıstemın yanına restoran uzeri calismak icin gitmeyi dusunuyorum oraya hangi evrakları göndermemız gerekli yardımcı olursanız seviniirim tşkler.

  • selman ak diyor ki:

   arkadasim sen herhangi bir evrak göndermiyorsun sadece sana isvecten is teklifi gelmesi lazim ve gerekli yani hazirlaman gereken evraklar turkiye isvec konsolosluguna gererek ulasabilirsiniz ve evraklarin tamamini bir tercuman burosuna verip tercume ediyorsunuz ve eksik varsa size söyler zaten tercuman ve enson teslim ediyorsunuz konsolosluga o kadar ve beklemeniz lazim 6 ila 9 ay vizeniz cikana kadar sansiniz varsa erkende cikma ihtimali var cunku 3 aydada suan cikani gördum 10 ayda cikmayani gördum ..

 17. Hakan diyor ki:

  Selam sadik abi?Ben isveç çalişma izniyle geldim…40 aydır ben böyle çalışiyorum…
  Abi’m dükkan satacak bende başka yerde çalışacam
  Ben şimdiden süresiz oturma başvursam olurmu..
  Yada bu çaliştigim zaman hepsi boşuna giitti…
  Beni bilgilendirirseniz sevinirim……

 18. Ahmet Soylu diyor ki:

  Merhabalar Sadık Bey.Daha Öncede Size yazmışsım tşk ederim sizde cevap vermiştiniz.benim 27.04.2012 tarihinde çalışma vizesi dosyam isveçden içeriye verildi ancak 8 ay’ı geçmesine rağmen daha ne avukatıma nede beni işçi olarak alacak kişiye tek bir haber bile gitmedi.daha öncede belirttiğiniz gibi yoğunluk var,biraz seyrek davranıyorlar ancak bunun başka bir yolu olmalı.yani ben eşim hamile diye kararımı bır an once vermelerı için maıl attım onlara yanı ılla olacak dıye bişey değil hanı karar olumsuzda olabılır ancak bır cevap yok eşim doğum yaptı oğlum şuan 15 gunluk ve halen bır cevap yok.yani bunlar hiç mi düşünmez bunların piskolojisi ne durumda diye.8 ay ne demek yani çok uzun bir sure ki bu işler en fazla 7 ayda çözülür diyor migrationsverketin sitesinde.hukuksal olarak yapacak bişeyim var ise lutfen bana soyleyınız.bır yol göstermenizi rica rica rica ediyorum.cevabınız için şimdiden tşkler…

 19. Serhat diyor ki:

  Iyi gunler, ben isvevten isvevten teklifi aldim. Fakat bu teklifi kabul edersem ailem ile beraber gidebilirmiyim. Tesekkurler.

 20. Ali Aydın diyor ki:

  İş arıyorum stokholmda ,44 yaşındaim BG pasportum var ,turkiede önde gelen kuruluşlarda çaliştın-Arçelik gibi,bosch-siemens gibi ,Platik enjeksiyon ve kalıp ustasıyım-TEŞEKURLER

 21. gamze diyor ki:

  Merhabalar, ogrenmek istedigim; esimin almanyada ogrenci vizesi var ben danimarka vatandasiyim ayrica danimarkada calismaktayim isvec te ikamet ediyorum esime isci oturumuna basvurduk internet uzerinden Berlin Isvec konsoloslugunda gorusmeye cagirdilar kendisini.gorusmede ne gibi sorular soruyorlar? Acaba bizim oturum alma konumumuz nedir ayrica bazi sahislarin her ay maas bordrosu ve transport biletlerini migrationverket a gonderdiklerini duyuyorum bu bendendemi istenecek ? Herhangi farkli belge isteminde bulunabilirmi ev kontrati, maas vs haricinde eger bulunabilirlerse bunlar nedir acaba?

 22. Ugur diyor ki:

  45 yaşında yeşil pasaport sahibi özel bir hastanede 10 yıllık Genel cerrahi uzmanıyım oldukça yüksek sayıda ameliyatım var.isveçte çalışabileceğim türk sağlık kuruluşu varmı? İsveçe yerleşebilmek için ne yapmalıyım teşekkürle

 23. deniz diyor ki:

  merh.sadık bey ben yeşil pasaporta sahibim,isveçe gelip işyeri açıtığımda ne kadar sürede sürekli oturum alabilirim,bu süre içerisinde isveçte ikamet zorunluluğu varmı.saygılar

 24. YOLCU diyor ki:

  merhaba ben 2011 eylul ayinda bir isvec vatandasi bayanla evlendim ve ocak ayinda isvece geldim 2012 aralik ayinda cocugumuz olacak farz edelim benim hanimdan ayrildim cocugumu görme hakkim varmi ve isvecte oturum hakkim varmi

 25. bulent diyor ki:

  slm sadık bbey ben ışyerı uzere benı goturmesı ıcın bırıyle ablastım onbes ay oldu bana ne cvp ne bısey geldı adam b enden ellibin kron para aldı ve ben gıdemedım hıc bır cvp alamadım ben cok madurum bana basvuru yapıp yapmadıgını nasıl ogrenebılırım yada buna nasıl dava acarım lutfen yardım et abı

 26. Adiniz... diyor ki:

  slm sadık abı ben bundan onbes ay once işyerı uzerı benı goturmesı ıcın bırıyle anlastım adam benden ellı bın kron para aldı hala bı cvp alamadım pısıkolojım bozuldu bunun bana basvuru yapıp yapmadıgını nerden ogrencem bırde bu adam dolandırdıysa benı nasıl sıkayet edebılırım lutfen yardım edın

  • Anonim diyor ki:

   istanbul yada ankaradaki isveç konsolosluğunu arayacaksınız ve kendi bilgilerinize onlara vereceksiniz,isim,soyisim adres falan.ondan sonra rica edeceksiniz onlarda bakıcaklar sizin adına bir çalışma vizesi başvurusu varmı yokmu diye.çünkü dediğiniz 15 ay biraz sakıncalı bir durum.evet kararlar geç veriliyor ama o kadarda değil.arama saatleri;14:00 ve 16:00’da.istanbuldakini ararsanız size daha yardımcı olur ve yol gösterir.umarım yardımcı olmuşumdur.

  • Adiniz... diyor ki:

   istanbul isveç konsolosluğunu arayacaksınız,bilgilerinizi vereceksiniz isim,soyisim,adres falan ondan sonra rica edin benim adıma çalışma vizesi başvurusu varmı yokmu diye onlar size yardım edebılırler…

 27. murat diyor ki:

  merhaba sadik bey ben 5 ay once isvece iltica ettim suan da 1 negatif aldim ben suanda bir pizacida piraktik yapiyorum migrasverket izni dahilinde patronum turk beni beyaz calistirmak istiyor yani multeci statusunde cikarmak istiyor yani sorum ne yapmam gerekli ben burda oturm alabilirmiyim bana yardimci olursan cok sevinirim ne yapmam gerekli onu bana mesaj olarak atarsan sevinirim simdiden iyi bayramlar

 28. Uygar diyor ki:

  Merhaba Sadık bey benim sorum şu ki; iki buçuk yıldır çalışma ve oturum vizem vardı ve çalıştığım kurum iflas etti ve işim sona erdi. Şimdi kız arkaşımla yaşıyorum ve sambo için başvuru yaptım sanırım yakında bi cevap alırım aklıma takılan kalıcı oturum izni almak için daha nekadar isveçte yaşamam gerekiyor ve sambo ya geçiş yapınca iki buçuk yıl çalışmanın kalıcı oturum iznini almama bi katkısı olurmu ? ilginiz için teşekkürler .
  Saygılarımla.

 29. Yusuf diyor ki:

  Merhaba Sadık bey ben İsveç'te borçtan dola kara listedeyim suan turkiyedeyim tekrar gitmek istiyorum restourant uzeri istek yapıldığı taktirde vizemi etkilermi.bilgilerinize teşekkürler iyi çalışmalar dilerim.

 30. ömer bicen diyor ki:

  merhaba sadik bey benim sorum annem uzerine babbam 1. ay önce vefat eti annaem yanliz buraya getire bilmek icin ne tur bi islem yapa bilirim yada bu mumkunmu.oturmali olarak ben evin tek ogluyum bunun bi etkisi olabilirmi simdiden tskler.

 31. Anonim diyor ki:

  Merhaba Sadık Bey.Ben Türkiyede Yaşıyorum Ama İsveç İşçi Vizesi Almak İçin 3,5 Ay Önce Migratiosnverket’e Dosyalarımı Verdim Ama Halen Bir Cevap Alamadım.Eşim Şuan 20 Haftalık Hamıle Ve Bir Kaç Hafta Sonra Uçağa Binmesi Artık Uygun Değil Bu Arada Çalışacağım Yer Çok Yoğun Bu Anlamda Sizce Bir An Çnce Cevap Gelmesi İçin Ne Yapmayalım Bana Yardım Ederseniz Çok Sevinirim.Eşimin Hamile Olması İşi Hızlandırır mı?Ben Hastaneden Hamile Olduguna Dair Raporu Aldım Ve Migrationsverket’e Götürecekler Sizce Ne Olur Ve Sizce Daha Çok Beklemek Zorunda Kalırmıyım.Şimdiden Tşkler.

 32. özgür diyor ki:

  merhabalar, ben 27 yaşında üniversite mezunuyum (turizm ve otel işletmeciliği okudum),ingilizcem iyi, isveç e işçi olarak gitmek istiyorum. oraya nasıl gidebilirim,izlemem gereken yol nedir? nasıl vize alabilirim? yardımcı olursanız sevinirim. saygılarımla…

 33. Murat diyor ki:

  İyi günler Sadık bey ben bı pizzeria üzerine geldim ilk zamanlar kağıt uzeri maaşım 17.500 du simdi ide 15 bine düşürdük ikinci oturma alabilmem icin bı sorun teşkil edermi şimdiden Tskl

 34. Hasan vuran diyor ki:

  Mrhb Sadık bey..ben firmam üzeri Türkiye’den kardesimi getirmek istiyorum bunun icin maas burutunu ne kadar göstermem lazım.. en az be kadar vergi ödemem lazım şimdiden teşekkür ederi saygılar …

  • Adiniz... diyor ki:

   en az 13.000 kron olmalı maaş.bu maaşın içinden sanırım 4000 yada 5000 kronu vergi.bide vize sonucunun bekleme süreleri 8-9 ay bildiklerim bunlar paylaşmak istedim…

 35. fehmi payam diyor ki:

  merhaba ben 17 yıllık tekstilciyim kesim dikim kalıp çıkarma son 6 yıldır gerber v8 kalıp programı kullanıyorum isveç’te iş arıyorum kendime çok güveniyorum ilgilenenlerde cevap bekliyorum

 36. kemal diyor ki:

  mrb sadik abi nnasilsin iyimiisiin size biir soorum olacak bbeni bilgilendirirseniz sevinirim ben bu yeni isci alma kanunuyla geldim isvece 17 ay bir yerde calisti ordan cikmam lazimdi ciktim ondan sonra yeni bir is buldum basvurdum kabul edilldi ben ben o arada 15 gun bostum yeni bir sirket uzerine basvurdum kabul edildi ve bana yeni bir sure verildi benim o diger sirketle calistigim 17 ay bosami giti simdi yoksa ayni devami beni bilgilendirirseniz sevinirim lutfen bundan dolayi cok huzursuzum.

 37. Firar diyor ki:

  Merhaba Sadik Bey.
  benim garip bi sorunum var.
  Denmarka 90 gun resmi geldim surem bitmeden isvece dayim adresine 90 gun daha uzatmaya basvurdum yabancilar polisine , polis islemlerimizi kabul etti yatirim harcinida aldi 1000 kr isvec.
  sonra bana 3 hafta bekle kart gonderecez suan bu kagidi kullan dedi.
  2 ay gecti biz aradik mektup geldi beni gorusmeye cagirdilar gittim yanimda tercumanla vize vermiyoruz sana falan filan , dedim eger boyle bi vize basvurusuna sahip degilsem neden onceden soylemediniz isleme aldiniz beni ilkk bastan. herneyse laf anlatamadik kadina.
  simdi de ben nisanlandim nisanlimla tekrar bu polise gittik durumu anlattik .
  evlensekte bisi degismezmis benim bu tarihte cikmam gerekiyormus dedi.
  bende cikmadim onlarin verdigi tarihte suan kacak kaldim.
  skatverkett e islemleri verdik evlilik icin evlenip oturmaya basvuracaz , yani nasil bi sorun la karsilasiriz ne yapabiliriz , nasil savunabiliriz kendimizi anæayamiyorum kanunlarla ilgilide fazla bilgim yok lutfen yardimci

 38. sedat diyor ki:

  merhaba sadik bey iki yildir isvecteyim is degisikligi yapma hakkim varmi

 39. Ibrahim diyor ki:

  Berhaba ben isvece isci olarak geldim 3 senedir burdaylm soru su olucak turk ehliyetini isvec ehliyetine cevire bilirmiyim öylle bir kanun varml isvecte tesekkurler simdiden size

 40. bilal diyor ki:

  merhaba sadik bey ben 2 yillik alman vizesiyle isvece geldim 1 yil sonra bir ise girdim 3 ay calistiktan sonra firma kurdum vizemin bitimine 6 ay kala oturum icin basvurdum ancak bana bunu yurt disindan yapmami soylediler bende danimarkadan yaptim 7 ay oldu hala bi cevap alamadim bu arada firmam calisip vergisini oduyor ne yapmam lazim bi cevap yazarsaniz sevinirim saygilar

 41. Anonim diyor ki:

  iyi gunler sadik bey , bendaha öncede yazmistim sizlere ben karim ab vatandasi 4 aydir isvecte oturum ve calisma iznini aldi calisiyor ve calistigi restoranta da ortak ben turkiyedeyim beni getirmesi icin ne gibi islemlere basvurmasi gerekiyor bilgilendirriseniz seviniriz…

 42. almira diyor ki:

  merhaba sadık bey ben bi yakınımla ilgili size danışmak istiyorum. yeğenim yeşil pasaportla isveçe gidip orada bir iş bulup çalışabilirmi ordaki yakınlarımız bunun olabileceğini söylediler. işçi kanununa görede gerkli süreyi doldurunca oturum alacaksın dediler çocuğun boşa heveslenmesini istemiyorum acaba aslı varmı böyle bişey olabilir mi?

 43. yusuf diyor ki:

  merhabalar sadik bey…ben 3 senedir isvecte yasiyorum 2009 da geldim bu isci yasasina dayali olarak geldim.yanliz benim size bir iki tane sorum olucak beni tamm olarak aydinlatirsaniz sevinirim.bu yasadan gelen insanlara oturum verilicekmi.nekadar kesinati var.suresiz oturuma basvuruda dill sartmi.vede 4 seneyi bitirdigimizde suresiz icin basvuruyu gerceklestirdigimizde yeniden bir uzatma alicakmiyiz.simdiden sizlere cok tesekur ediyorum.

  • selman diyor ki:

   bildigim kadariyla aydinlatayim sizi sizin 4 sene yani 48 ay resmi olarak calismis ve verginiz yatirilmis olmasi lazim ki zaten ilk 2 seneden sonra 2 sene daha veriliyor ki 4 seneyi asinca suresiz oturum icin basvurma hakkiniz doguyor.

 44. İlhan diyor ki:

  İyi günler Sadık bey ben 13.09.2011.de İsveç’e geldim iki yıllık oturumum var ve ben ailemi getirmek istiyorum maaş kağıdımda brut 16 .ama 12.500 gösteriliyor bı sorun cikarmi teşekkürler

 45. Yunus diyor ki:

  Pardonn. 18 alip 12.500 cikiyor sorun olmaz degilmi

 46. Yunus diyor ki:

  Mrb sadik abim oncelikle basarilarinizin devamini dilerimm. Bizlerede yardimda bulundugun icin tsk edr. Benim sorunum iki yillik oturumumu yatirali 4 Ay gibi bi sure oldu ve 4 Ay onceden yatirmamiz hakkinda soylenenler olduysa ben bazi sorunlardan dolayi gec yolladim 1 Ay kala yollamistimm ve halen bekliyomm İsvec kimligi ile baska ulkeye gidebilirmiyimm vizem gec ciksada ! Vergi konusuna gelirsek bruttlön m.m 198 bin geldi. Ilki 252 bindi indirmisee benziyor chef ki 19.5 gösteriyordu. 13 bin zorunlu maas almamiz lazimken.198 bölersek 16.5 cikiyor ve 11 bin aliyoz gösteriliyor simdi sorun olurmu oturum icin bilgilendirirseniz sevinirim kolay gelsinn abi.

 47. selman diyor ki:

  slm lar saygilar ben sizden kafami karistiran bir problemim icin sizin bilginize ihtiyac duydum ben ve ailem isci olarak isvec e geldim ve calisiyorum suan da 2 senem daha dolmadi ve benim bir cocugum dunyaya geldi ve ben papaledik kullanmak istiyorum ki ben skatverkette sordum kulanabilirsin dediler ki kullanabiliyorum ama ben bu hususta yardiminizi istiyorum ben papaledik kullaninca ben otomatikman vergimi ödemiyorum 6 ay veya 1 sene diyelim ki ben yarin öbur gun suresiz oturum icin veya ikinci basvuruyu yaptigimda kisacasi yani bana herhangi bir problem teskil edermi saygilar sevgiler ve gercekten sizi kutluyorum sadik bey herkese yardimci oluyorsunuz ve bilgilendiriyorsunuz tsklerr.

 48. servet diyor ki:

  Degerli sadik bey! ben isvece turist olarak geldim ve bu arada is buldum benim bas vurumu buradan yapma olanagim varmi? saygilarimla!

  • Av. Sadik Kutlu diyor ki:

   Genel kural basvurunun yurt disindan yapilmasidir. Bunun bazi istisnalari vardir ancak sadece turist vizesi ile geldiyseniz muracaatin yurt disindan yapilmasi gerekmektedir.
   Saygilar

 49. sehmus diyor ki:

  sadik abim saygilar bu aydinlatici yazlariniz icin sonsuz tesekurler ne mutlu bizeki bu yabanci ulkede sizin gibi insanimiz var size minnetariz.muvekilin sehmus kirunadan

 50. sezai yılmaz diyor ki:

  merhaba ben 1 yıldır ısvecte yasıyor ve calışıyorum esım de 10 aydır burada ab vatandası olarak buraya geldık 1 tane cocugumuz var ..cocuk krese gıdıyo esım sfı ye baslayacak ..sıze sorum soyle esım calışmadıgı ıcın buradan herhangı bır yardım alabılıyormu? alabılıyorsa nereye basvurmamız gerekıyor….cocuk paramız baglandı onun dısında ıs sız oldugu ıcın bı yardım alabılecekmı?

  • sadan diyor ki:

   merhabalar , ben hem turkiye hem ab vatandasi bir bayanim.esimle turkiyede 9 senedir evliyiz.ben 2 ay önce isvece geldim..pizzacida calisiyorum ve ortak oldum calistigim sirkete.. butun basvurularimi yaptim hala person numaram cikmadi..benim sormak istedigim turkiyedeki esimi nekadar surede getirebilirim.bu islemler kac ay surer..

 51. emre diyor ki:

  merhabalar ben sizlerden bir bigi almak istiyorum.her kulaktan bir ses cikiyor ne yapicagimizi anlamadik.ben isvecte isci yasasindan yararlanarak bu ulkeye geldim ve 3 seneyi bitirdim duyumlarimiza göre 4 sene yi istenilen gibi bitirirsen oturum alicaksin.simdi bunun gercekten bir asli varmi vericeklermi oturum.yoksa uzaticaklarmii hersey tamm sa 4 sene sonra vericeklermi oturumu.lutfen beni bilgilendirirseniz cook tesekur.ederim.birde bende turk ehliyeti var bunu bu ulkede kullana biliyormuyum yada nezamna kadar veyahuttu biryere bas vuru falan mi yapmamiz gerekiyor rica ediyorum yardimci olurmusunuz bana..

  • Av. Sadik Kutlu diyor ki:

   Bes sene icerisinde verilen calisma izni sartlarina göre 48 ay calistiginiz taktirde suresi izne basvurma hakkiniz vardir. Ehliyetinizi Isvece geldiginizden itibaren 1 yil kullanabilirsiniz. Bu sureden sonra araba surerken yakalanirsaniz, suz islemis olursunuz ve ehliyetsiz araba suruyormus gibi addedilirsiniz.
   Saygilar

 52. arif sönmez diyor ki:

  peki iki senenin sonunda oturum alina miyor degil mi

 53. ercan kaya diyor ki:

  iyi gunler sadik bey.ben 1 yil once isvece iltica ettim ancak iki tane negatif aldim.suanda muhtemelen cikisim gelecek.ben isci olarak basvurdugum taktirde geriye donuk 6 ay calismisligim yok ve 6 ay calisip basvursam desem okadar zamanim olmadigini dusunuyorum.maddi olarak durumum iyi turkiyeden buraya adima para gelse ben burada isyeri sirket acma hakkina sahipmiyim bunun icin ne yapmam lazim?turkiyeye giris cikis gerekiyomu yada herangi bir ulkeye gitsem olmazmi? pasaport olayi nasil oluyo misal pasaportun suresi bittiyse yada vize varsa ne yapabilirim?hepsi oldu varsayarsak esim ve cocuklarimi buraya getirmem mumkunmu?cok soru sordum ama beni bu konularda aydinlatirsaniz sevinirim iyi calismalar

  • Av. Sadik Kutlu diyor ki:

   Ercan Bey,
   Multeci statusunde iken sirket acma hakkiniz yoktur. En önemlisi gecerli bir pasaportunuz olmasi ve bir is bulmaniz. Eger bu sartlari gerceklestirirseniz, Turkiyeye giris yapmadan da iznininizi buradan alabilirsiniz. Ancak bu cok ince bir cizgi! Esinizi ve cocuklarini buraya getirmeniz tabii ki mumkun bu durumda.
   Saygilar
   Sadik Kutlu

   • ercan kaya diyor ki:

    cevabiniz icin cok tesekkur ederim.ince bir cizgi derken ne demek istediniz biraz acabilirmisiniz?ayrica diyelimki kendi sirket actim ama baskasinin adina gorundu ilkin orada isci gorunsem ne kadar sora kendi adima cevirebilirim bu cok zaman alirmi?

 54. ahmet turhan atici diyor ki:

  iyi gunler sadik bey
  ben isvece aile birlesimi yoluyla 5 senelik oturma ile geldim. danimarkada basvurularin zorlastirilmasi nedeniyle isvecten basvuru yaptik. benim sorum su olacakti ben isvecteki oturmamla danimarkada calisma hakkina sahipmiyim? beni bu konuda bilgilendirirseniz cok sevinirim

  saygilarimla ahmet turhan atici

  • Av. Sadik Kutlu diyor ki:

   Hayir. Isvecteki calisma izniniz sadece Isvecte gecerlidir.

   • amedof diyor ki:

    sayin sadik bey ben sorumu su sekilde bidaha sormak istiyorum. isvecte oturma calisma iznim oldugu halde danimarkadada calisma izni alabilirmiyim?

    saygilarimla

    ahmet turhan atici

    • Av. Sadik Kutlu diyor ki:

     Ahmet Bey,
     Isvecteki oturma izniniz Danimarka da oturma ve calisma izni almaniza engel teskil etmez. Ancak hem Danimarkada oturma izni alma kosullariniz hakkinda bir sey söylemek mumkun degildir. Bu konuyu Danimarkadaki bir meslektasima sorabilirsiniz. Ancak, Danimarkada izin alsaniz dahi Isvec teki oturma ve calisma izninizin devam etmesi icin burada ikamet etmeniz ve calismaniz gerekmektedir.
     Saygilar
     Sadik Kutlu

 55. arif sönmez diyor ki:

  s.a arkadaslar
  abim beni resturantinin uzerine isci olarak isvece getirdi burda 2 senedir calisiyorum abime isin vergisi fazla geldi yaninda calistirmak istemiyor artik ben cocuklarimi ve ailemi bile getirdim 2.yilin sonundakini vurmadim onuda vurursam oturumu alabilirmiyim ne yapmam lazimm…nolur bir cvp yazin durumum vahim…!

  • Av. Sadik Kutlu diyor ki:

   Suresiz oturma iznine basvurabilmeniz icin 5 yil icinde 4 sene calismis olmaniz gerekmektedir. Eger abinizin yaninda devam edemiyorsaniz yeni is bularak muracatinizi yenilemenizi tavsiye ederim.
   Saygilar

 56. hakan diyor ki:

  iyi günler sadik bey
  isvece yeni kanunla 2 yillik oturum ve calisma izniyle geldim pizza üzerine ve calistigim is yerinin yarisini satin aldim yaklasik 1 senedir isyerinin yarisi benim üstüme kayitli simdi ben süresiz oturma iznine basvurabilirmiyim ?

  • Av. Sadik Kutlu diyor ki:

   Eger isci statusunde izin aldiktan sonra isyerini satin aldiysaniz o taktirde statu degisikligine muracaat etmeniz gerekmektedir. Isveren olarak verilen izin tamamiyle baska bir izin turudur ve bunun icin ayri karar gerekmektedir. Bu sekilde yani isveren olarak iki yil calistiktan sonra suresiz izne basvuruda bulunabilirsiniz.
   Saygilar
   Sadik Kutlu

 57. Ekram diyor ki:

  Hayirli Gunler.
  Ben Ekram Kitapchi. ABD vatandasiyim, isvecte bir super marketden is teklifi aldim, isvecte oturum ve calisma izni alabilmem icin en az ne kadar maas gostermem gerekmektedir? bu arada memleketden nisanlimi getirmek istiyorum,ilk bas vuruda onun icinde muracaat etmemmi iyi, yoksa once kendim icin oturum ve calisma izni alip sonra nisanlimi getirmem dahami kolay?
  Sonsuz sukranlarimi sunuyorum…..Ekrem K.

  • Av. Sadik Kutlu diyor ki:

   Ekrem Bey,
   Size teklif edilen isin Isvec”te rayici ne ise maasinizin da ona göre gösterilmesi gerekmektedir. Nisanliniz henuz aile ferdiniz statusunu almamis, o yuzden beraberinizde getirmeniz zor, ancak evlilikten sonra hicbir sorun yasamaksizin getirebilirsiniz.
   Saygilar
   Sadik Kutlu

   • Anonim diyor ki:

    iyi gunler sadik bey ben memet italyada kaliyorum suresiz oturumum var isvece is basvurusunda bulunsam calisma iznim olabilirmi evli 2 cocuk babasiyim beni bilgilendirirseniz sevinirim saygilar.

   • Ekram diyor ki:

    Bizim is olmadi ne yazik ki, Sonsuz sukranlarimi sunuyorum, Alah Razi olsun Sadik Bey.

YORUMSUZ KALMA

*

Türkiye'nin En Güvenilir E-ticaret ve Bilgi Siteleri

Viagra ne işe yarar ve nerden satın alınır gibi bilmeniz gereken tüm bilgiler viagra resmi satış noktasında.
Levitra orjinal ereksiyon hapı tüm isteksizliğinize son verebilirsiniz.Levitra tek yetkili resmi satış adresinden alabilirsiniz.
Türkiye'de milyonlarca insanın kullandığı etkisi mucizevi denenecek kadar fazla vega 100 hapını vega100.org adresinden güvenli olarak sipariş verebilirsiniz.